Ankündigung KRUSZENIE I PRZESIEWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH

KRUSZENIE I PRZESIEWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH

Kein Bild vorhanden
Wykonujemy nie tylko rozbiórki budynków i przenoszenie budynków, ale również kruszenie i sortowanie gruzu i odpadów budowlanych, w tym cięcie materiału młotem wyburzeniowym. Po rozbiórkach zapewniamy kompletne kruszenie i sortowanie odpadów budowlanych bezpośrednio na placach budowy, kruszymy urobek bezpośrednio na terenie wydobycia lub wykonujemy kruszenie i sortowanie na składowisku klienta. Rozdrobnione i posortowane odpady budowlane mogą być składowane albo bezpośrednio w miejscu kruszenia i sortowania na hałdach, transportowane bezpośrednio z linii kruszenia do dalszego wykorzystania lub transportowane do składowania na wybranym składowisku. Kruszenie wykonujemy mobilnymi kruszarkami szczękowymi oraz mobilną kruszarką odbojową z mobilnym przesiewaczem gruboziarnistym.

Angebot:

  • wynajem przesiewaczy - https://xn--wietliki-dachowe-nbd.pl/index.php/2021/10/28/kruszenie-i-przesiewanie-odpadow-budowlanych/
  • wynajem przesiewacza - https://xn--wietliki-dachowe-nbd.pl/index.php/2021/10/28/kruszenie-i-przesiewanie-odpadow-budowlanych/
  • wynajem kruszarek - https://xn--wietliki-dachowe-nbd.pl/index.php/2021/10/28/kruszenie-i-przesiewanie-odpadow-budowlanych/
Kontakt: Olga, Mysłowice, tel. 6178034611, email: olga_1515@o2.pl
Datum hinzugefügt: 01-12-2021